صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

خواص درمانی عسل و چگونگی تشخیص نوع مرغوب این ماده غذایی

دکتر مظهری کارشناس تغذیه و قائم مقام انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران، در برنامه «رهاورد» خواص درمانی عسل و چگونگی تشخیص نوع مرغوب آن؛ توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این