پلاك هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

سردار سلیمانی حامی و پشتیبان سربازانش بود

زهرا عباسی همسر شهید حججی گفت: وقتی خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی را شنیدم انگار پدر خود را از دست داده بودم.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه های جنگ همواره در خط مقدم بود و همیشه از سربازان خود پشتیبانی و ذفاع می كردند.

شهید محسن حججی یكی از رزمندگانی بود كه سال 94 برای دفاع حرم عازم سوریه شد و در همانجا با سردار سلیمانی آشنا شد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران زهرا عباسی همسر شهید حججی در برنامه پلاك هشت از زبان همسرش به نقل برخی خاطرات پرداخته است.

برنامه پلاك هشت شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود

1401/10/14
|
17:51
دسترسی سریع
پلاك هشت