پلاك هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

سردار حسین پور جعفری و حاج قاسم سلیمانی همانند یك برادر بودند

زهرا قاسمی همسر شهید مدافع گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی مبارز شجاعی بود و با خانواده های شهدا رفتار و برخورد مهربانانه ای داشت.

شهید سردار حسین پور جعفری، یكی از شهیدان مدافع حرم است او بیش از 40 سال از عمر 55 ساله خود را همراه با سپهبد حاج قاسم سلیمانی سپری كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، زهرا قاسمی همسر شهید مدافع حرم سردار حسین پور جعفری در برنامه «پلاك هشت» رادیو ایران در این باره بیشتر توضیح می دهد.

سردار حاج قاسم سلیمانی مبارز بسیار شجاعی بود و با خانواده های شهدا رفتار و برخورد مهربانانه ای داشت.

برنامه پلاك هشت شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/10/13
|
16:04
دسترسی سریع
پلاك هشت