خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

چگونه می توانیم درآمد خانواده را افزایش دهیم؟

مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران به این پرسش پاسخ داد

یک پرسشی که این روزها در جامعه مطرح می شود و مردم از کارشناسان می پرسند این است که چگونه می توانیم درآمد خانواده را افزایش دهیم؟
بر این اساس، مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران به این پرسش پاسخ داد.
مسلم خانی گفت که مهمترین پیشنهاد، کنترل هزینه هاست به خصوص برای مزد بگیرانی که درآمد ثابت دارند.
وی همچنین تصریح کرد : می شود با هدایت بهینه هزینه، درآمد را بهتر خرج کرد و نوشتن هزینه ها بسیار تاثیرگذار است و می توان با دسته بندی هزینه ها را کنترل کرد...
در ادامه می شنوید :

1397/10/26
|
12:58
دسترسی سریع
خانه و خانواده