صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

پرسش یک نوجوان، پنهان کاری یک خطاست. نوجوان برای رسیدن به خواسته هایش که گاهی مطلوب والدین نیست باید چه راهی پیش گیرد؟

موضوع: پرسش یک نوجوان، پنهان کاری یک خطاست. نوجوان برای رسیدن به خواسته هایش که گاهی مطلوب والدین نیست باید چه راهی پیش گیرد؟
کارشناس: دکتر احمدی روانشناس

مرتبط با این