صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

جشنواره ملی چادرهای آسمانی و جزئیات آن

کاهه مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا و دبیر کمیته هنری جشنواره ملی چادرهای آسمانی در برنامه «سلام ایران» شنوندگان را به ارائه جزئیات جشنواره ملی چادرهای آسمانی پرداخت.

مرتبط با این