صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

ایستادگی و پافشاری کردن بر خواسته ها علی رغم همه مشکلات

دکتر «جلال مرادی» کارشناس در برنامه «سلام ایران» درباره ایستادگی و پافشاری کردن بر خواسته ها، توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این