ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

چالش های بودجه سال 99

نگاهی تحلیلی به بودجه سال 99 با حضور كارشناسان در برنامه «ایران امروز».

برنامه «ایران امروز» با اجرای «امیر حسین راسخ» روز شنبه بیست و یكم دی چالش های بودجه 1399 را در گفت و گو با مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال 99، امان قرایی مقدم جامعه شناس و حسین محمودی اصل اقتصاددان مورد نقد و بررسی قرار داد.
آنچه در «ایران امروز» رخ داد را ببینید

1398/10/22
|
14:58
دسترسی سریع
ایران امروز