راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

میدان تره و بار شهرستان پیشوا؛ ترمینال توزیع محصولات كشور

در روستای حبیب آباد عمده فعالیت های كشاورزی گلخانه ای است و صیفی جاتی نظیر خیار، بادمجان و فلفل تولید می شود.

حبیب آباد روستایی از تواع بخش مركزی شهرستان پیشوا استان تهران است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، عباس سنجری گزارشگر رادیو ایران در سفر به این روستا، با مهدی اسدی یكی از معتمدین رستا گفت وگو كرده است.

برنامه راهی به آبادی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/05
|
08:01
دسترسی سریع
راهی به آبادی