نیشدارو شنبه تا سه شنبه از ساعت 21:45 الی 22 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نيشدارو

تاجر اگر نمود تقلب، حرامی است

بازخوانی بخشی از شعر طنز حسین گلستانی در «نیشدارو».

زنده یاد «حسین گلستانی» یكی از شاعران طنرپزداز ایرانی است.

وی در دهه هفتاد، به دعوت مرتضی فرجیان، همكاری خود را با هفته نامه گل آقا آغاز كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه نیشدارو این بار با مروری بر هفته نامه گل آقا یكی از اشعار او (ول معطل ) را بازخوانی كرده است.

در ادامه می شنوید.

1400/10/28
|
14:24
دسترسی سریع
نیشدارو