یك دو صدا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه

گزارشی از روند برگزاری فصل ششم مسابقه یك دو صدا

فصل ششم مسابقه «یك، دو، صدا» به بازیگری رادیویی رسید

در دوره ششم مسابقه گویندگی شركت كنندگان در بخش بازیگری رادیویی رقابت و چالش های متفاوتی را در این زمینه تجربه می كنند.

1398/07/22
|
09:59
دسترسی سریع
یك دو صدا