جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

واكنش رسانه های غربی به توقف تزریق واكسن كرونا مدرنا

رسانه های غربی و آمریكا در مقابل توقف تزریق واكسن مدرنا سكوت اختیار كرده اند.

پس از اعلام توقف ژاپن برای تزریق واكسن مدرنا، كارشناسان دارویی این پرسش مطرح می كنند كه آیا به غیر از ژاپن دیگر كشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند یا خیر؟
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه جهان سیاست در بخش میكروفن خبرساز در این باره بیشتر صحبت كرده است.
رسانه های غربی و آمریكا در مقابل توقف تزریق واكسن مدرنا سكوت اختیار كرده اند.
برنامه جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/09
|
12:41
دسترسی سریع
جهان سیاست