جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

پنهان كاری در اعلام آلودگی واكسن مدرنا اقدام درستی نبود

دكتر طبرسی عضو ستاد ملی كرونا گفت: واكسن هایی نظیر مدرنا و فایزر اگرچه تكنولوژی مدرن تری دارند اما معلوم نیست تا چند سال آینده چه عوارضی را بر بدن وارد می كنند.

پس از اعلام ژاپن مبنی بر آلودگی واكسن های مدرنا، آژانس دارویی اروپا نیز امكان آلودگی این واكسن آمریكایی را بررسی می كند.

به گزارش شبكه رادیویی، برنامه جهان سیاست در بخش میكروفن خبر ساز با دكتر طبرسی عضو ستاد ملی كرونا پرداخته است.

برنامه جهان سیاست شبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 ازرادیو ایران پخش می شود.

1400/06/09
|
10:00
دسترسی سریع
جهان سیاست