سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

ماهانه 43 میلیارد ماسك یكبار مصرف تولید می شود

حجم تولید ماسك های یك بار مصرف مقیاسی مشابه با بطری های آب دارد.

آیا می دانید در هر دقیقه سه میلیون ماسك صورت دور ریخته می شود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه سیاره آبی در بخش دانستنی های محیط زیست در این باره بیشتر صحبت می كند.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/10/20
|
09:54
دسترسی سریع
سیاره آبی