سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

درباره گیاه كاكتوس اپونتیا چه می دانید؟

مهرداد میرزایی در بخش گلدون برنامه «سیاره آبی» گفت: اپونتیا جزو كاكتوس های مقاوم است و خراب كردن آنها سخت تر از نگهداری است.

این روزها اگرچه زندگی ها در شهرها بیشتر به سمت آپارتمان نشینی رفته است اما می توان در همین خانه های آپارتمانی گل و گیاه پرورش داد و سرسبزی و زیبایی را به خانه آورد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مهرداد میرزایی در بخش گلدون برنامه «سیاره آبی» درباره گیاهان آپارتمانی و میوه های قابل كشت در منزل بیشتر صحبت می كند.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/30
|
13:13
دسترسی سریع
سیاره آبی