سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

با مصرف بهینه می توان با بحران آب مقابله كرد

زنده یاد پروفسور پرویزكردوانی همراه اعلام می كرد: آب های زیرزمینی به عنوان پس انداز باید برای نسل های آینده باقی بماند.

زنده یاد پروفسور پرویزكردوانی دارنده نشان درجه یك دانش و چهره ماندگار علمی ایران كه به پدرعلم كویرشناسی ایران شهرت داشت چندی پیش در سن 90 سالگی درگذشت.

این چهره ماندگار علمی ایران بارها در خصوص بحران آب و خشكسالی هشدار داده بود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه سیاره آبی گزارشی را درباره او و بحران بی آبی پخش كرده است.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته به تهیه كنندگی سیما پاتیمار از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/07
|
09:25
دسترسی سریع
سیاره آبی