خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

والدین مهارت احترام گذاشتن را به فرزندان خود بیاموزند

دكتر زهرا امیر آتشانی دكترای تحقیقات آموزشی گفت: احترام گذاشتن به دیگران، مهارتی است كه افراد در محیط خانواده آن را یاد می گیرند.

انسان برای برقراری زندگی اجتماعی مناسب نیازمند كسب مهارت ها است كه آموزش احترام و سپاسگزاری در زمره این موارد است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر زهرا امیر آتشانی دكترای تحقیقات آموزشی در برنامه خانه و خانواده در این باره بیشتر صحبت كرده است.

برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/03
|
10:00
دسترسی سریع
خانه و خانواده