كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

كادر درمان؛ قهرمانان سلامت

قدردانی اهالی كوی نشاط از مدافعان سلامت

چند ماهی است كه كادر درمان ایران به دلیل شیوع ویروس كرونا روزهای سخت و دشواری را سپری می كنند.
اهالی كوی نشاط رادیو ایران به پاس قدردانی از زحمات كادر درمان ایران قطعه موسیقی را در حمایت از مدافعات سلامت ایران تولید و پخش كرده اند.

1399/09/22
|
11:42
دسترسی سریع
كوی نشاط