نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

پسته ایران به دلیل سرما زدگی امسال وضعیت خوبی ندارد

وضعیت تولید پسته در ایران

مهندس سید محسن طباطبائیان در برنامه «نمودار» به وضعیت تولید پسته در ایران پرداخت.

1397/06/14
|
06:36
دسترسی سریع
نمودار