نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

با همکاری سایر دولتمردان 400 هزار شغل بوجود آورده ایم

احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه «نمودار»

احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه «نمودار» به تببین و شرح فعالیت های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت.

1397/06/07
|
12:05
دسترسی سریع
نمودار