نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

اجاره بهای مسکن در گسترش حاشیه نشینی، نقش اندکی دارد

افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن باعث گسترش حاشیه نشینی می شود

«مجید روستا» عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در برنامه «نمودار» به افزایش نرخ اجاره بهاء در کلانشهرها و تبعات و پیامدهای آن پرداخت.

1397/05/28
|
06:29
دسترسی سریع
نمودار