نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

کشور هم اکنون دارای 40 خوشه صنعتی فعال است

نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی

«محمدعلی عزیز محمدی» معاون توسعه و مدیریت منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، در برنامه «نمودار» نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/05/23
|
06:07
دسترسی سریع
نمودار