نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

سرمایه های ملی نباید از بانک مرکزی خارج شود

لجام گسیختگی در بازار سکه و طلا

محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر در برنامه «نمودار» علت لجام گسیختگی در بازار سکه و طلا را شرح و تفصیل داد.

1397/05/06
|
07:37
دسترسی سریع
نمودار