نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بلوکه شدن چرم تولیدی صحت ندارد

کیفیت کم و شکل مواد اولیه تولید داخل کیف و کفش

سعید حیاتی رییس اتحادیه چرم مصنوعی کیف و کفش در برنامه نمودار به بحث درباره کیفیت کم و شکل مواد اولیه تولید داخل کیف و کفش پرداخت.

1397/04/27
|
07:12
دسترسی سریع
نمودار