نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

کاشی و سرامیک ایران؛ این روزها حال و روز خوشی ندارد

محمد روشنفکر رییس انجمن کاشی و سرامیک ایران در برنامه «نمودار

محمد روشنفکر رییس انجمن کاشی و سرامیک ایران در برنامه «نمودار» به بررسی وضعیت نابسامان کاشی و سرامیک ایران، می پردازد.

1397/04/26
|
07:34
دسترسی سریع
نمودار