نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در طول یکسال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است

ایمن سازی بافت های فرسوده (پلاسکوهای دیگر)

«خسرو ابراهیمی» رییس ستاد ایمن سازی واحدهای صنفی تهران در برنامه «نمودار» بحث ایمن سازی بافت های فرسوده (پلاسکوهای دیگر) مورد بررسی قرار داد.

1397/04/11
|
07:33
دسترسی سریع
نمودار