نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

برخی ها می خواهند منافع شخصی را به حداکثر برسانند

بررسی علت و دلایل آشفتگی بازار خودرو

علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه نمودار علت ها و دلایل آشفتگی بازار خودرو را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

1397/04/04
|
06:14
دسترسی سریع
نمودار