نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

امیدواریم بیمه بافنده های فرش دوباره تامین گردد

نگاهی به وضعیت صنعت فرش ایران

عابد مدیر عامل صنایع فرش ایران در برنامه «نمودار» رادیو ایران وضعیت صنعت فرش ایران را مورد بررسی قرار داد.

1397/03/22
|
07:08
دسترسی سریع
نمودار