نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

صادرات خرمای ایران بیشتر از 70 کشور است

وضعیت تولید و صادرات خرما

«محمد حسین اکبری» مسئول روابط عمومی انجمن خرمای ایران در برنامه «نمودار» به بررسی وضعیت تولید و صادرات خرما در ایران پرداخت.

1397/03/19
|
09:11
دسترسی سریع
نمودار