نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مواد غذایی غیر استاندارد از بازار جمع آوری می شود

نظارت بر مواد غذایی پر مصرف در ماه مبارک رمضان

افشین زمانی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد در برنامه «نمودار» نحوه نظارت بر مواد غذایی پر مصرف در ماه مبارک رمضان را شرح و توضیح داد.

1397/03/02
|
07:19
دسترسی سریع
نمودار