نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

فصل خوبی داشته ایم اما همچنان بحران کم آبی وجود دارد

گذر از کم آبی توهمی بیش نیست

مهندس عسگری نژاد مسئول گروه برنامه ریزی منابع و مصارف سدهای کشور در برنامه «نمودار» به بحران کم آبی در کشور پرداخت.

1397/02/31
|
07:35
دسترسی سریع
نمودار