نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خروج آمریکا از برجام در روند مناسبات و شرایط اقتصادی ایران تاثیر چندانی نخواهد داشت.

دکتر یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با «نمودار» گفت

دکتر یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با «نمودار» گفت: اگر منافع اروپا به این نتیجه رسیده باشد که تابع صد در صد ایالات آمریکا نباشد؛ خروج آمریکا از برجام در روند مناسبات و شرایط اقتصادی ایران تاثیر چندانی نخواهد داشت.
دکتر یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با برنامه «نمودار» به بحث روند مناسبات ایران پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و با بیان اینکه این کشور بنا به دلایل مختلف و گوناگون سر خوشی با ایران ندارد و در شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی دشمنی هایش را نشان داده؛ گفت: در خصوص توافق نامه هسته ای اگر اروپا هماهنگ با آمریکا عمل کند و به نوعی سیاست های آن کشور را پیش برد؛ ایران حتما باید از برجام خارج شود. اما اگر اروپا به این نتیجه رسیده باشد که تابع صد در صد ایالات آمریکا نباشد؛ در چنین شرایط خروج آمریکا از برجام در روند مناسبات و شرایط اقتصادی ایران تاثیری حاصل نخواهد کرد...

1397/02/23
|
07:55
دسترسی سریع
نمودار