نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

اصلاح قوانین مالیات بر ارز افزوده

با اصلاحات انجام شده، امیدوارم وضعیت مردم بهبود یابد

«پاکزاد» کارشناس و خبرنگار؛ در برنامه «نمودار» جزئیاتی را درباره اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده؛ توضیحاتی را ارائه داد.

1397/02/19
|
07:31
دسترسی سریع
نمودار