نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نیازمند به روز رسانی هستیم؛ بر اساس سلیقه، کالا تولید کنیم

ضرورت مدنظر قرار دادن ذائقه مصرف کننده

«معصومه آقاپورعلی شاهی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «نمودار» به ذائقه مصرف کننده و ضرورت توجه به آن پرداخت.

1397/01/21
|
07:32
دسترسی سریع
نمودار