نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بازاریابان ایرانی نیازمند حمایت بیشتر هستند

اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی ایران برای تحقق شعار سال

دکتر یحیی آل اسحاق در برنامه «نمودار» رادیو ایران پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 97، اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی ایران برای تحقق آن را شرح و تفصیل داد.

1397/01/18
|
09:24
دسترسی سریع
نمودار