نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

تا پایان سال هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت

نگاهی به وضعیت قیمت آجیل شب عید

«مصطفی احمدی» رییس اتحادیه آجیل و خشکبار ایران، در برنامه «نمودار» به وضعیت آجیل شب عید پرداخت.

1396/12/21
|
14:20
دسترسی سریع
نمودار