نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

431 شهرستان کشور در این نمایشگاه شرکت کرده اند

سومین نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی با حضور عشایر

دکتر سید ابوالفضل رضوی معاون روستایی و مناطق محروم در برنامه «نمودار» به شرح جزئیات این نمایشگاه می پردازد.

1396/12/19
|
10:08
دسترسی سریع
نمودار