بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3628 تا 3650 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 185، نادیده پسندیدن مقبولتر است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3628 تا 3650 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/10/29
|
11:54
دسترسی سریع
بشارت باران