بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3544 تا 3570 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 181، اولیای خدا مانند آیینه عمل می كنند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3544 تا 3570 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/10/25
|
10:19
دسترسی سریع
بشارت باران