بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3432 تا3450 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 175، جنگ و صلح مردم این زمانه مانند جنگ كودكان است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3432 تا3450 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/10/15
|
10:13
دسترسی سریع
بشارت باران