بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3162 تا 3185 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 161، بعد از سختی آسایش است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3162 تا 3185 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/24
|
11:23
دسترسی سریع
بشارت باران