بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3124 تا 3142 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 159، خالی شدن از منیت و به خدا رسیدن.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3124 تا 3142 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/22
|
10:08
دسترسی سریع
بشارت باران