بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3040 تا 3053 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 155، امتحان كردن گرگ توسط شیر.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3040 تا 3053 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/15
|
09:52
دسترسی سریع
بشارت باران