بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 2000 تا 2011 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 103؛ با نفس اولیاء میتوان از فساد خود جلوگیری كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2000 تا 2011 را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/28
|
10:05
دسترسی سریع
بشارت باران