بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1986 تا 1999 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 102، بدی ها در كنار خوبی ها از بین می رود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1986 تا 1999را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/27
|
09:50
دسترسی سریع
بشارت باران