بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1961 تا 1977مثنوی معنوی

شرح مثنوی صدمین جلسه، منشاء اضطراب ها و خصوصیات روح.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1961 تا 1977 را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/23
|
10:15
دسترسی سریع
بشارت باران