بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1936 تا 1945 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 98؛ به هر چه توجه كنی او نیز در تو اثر خواهد داشت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1936 تا 1945 را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/21
|
11:15
دسترسی سریع
بشارت باران