بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1913 تا 1935 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 97، زایش حقایق معنوی بواسطه اولیاء خدا در انسان صورت می گیرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1913 تا 1935 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.
برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/20
|
09:29
دسترسی سریع
بشارت باران