بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1868 تا 1895 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی جلسه نود و پنجم؛ ادامه موضوع آفت شهرت، حمایت خدا نجات دهنده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1868 تا 1895 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار داده است.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/15
|
10:38
دسترسی سریع
بشارت باران