بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1814 تا 1832 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 92، خداوند كوشش خلایق را دوست دارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1814 تا 1832 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار داده است.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/09
|
09:59
دسترسی سریع
بشارت باران